ŠKVP – Zvedavé očka

 

 

Názov nášho programu vychádza z detských túžob po poznaní. Všetci veľmi dobré vieme, že dieťa predškolského veku sa vyznačuje skúmavosťou a zvedavosťou, zaujímajú ho všetky podnety. Tak ako aj v príbehoch o Meduške, keď sa dieťa pýta mamky: „prečo som sa ti narodila?, ako svieti slniečko?, prečo chodia detí spať?, čo je rosa?, odkiaľ sa tu vzala? a pod“, tak vieme, že detská zvedavosť nemá konca.

    Keďže našu MŠ navštevujú aj detí zo sociálne slabších rodín je pre nás nevyhnutné, aby sme využili naše pedagogické majstrovstvo, a aby sme im vytvorili také podnetné prostredie, ktoré by dávalo odpovede na rozmanité otázky, aby uspokojovalo ich zvedavosť, aby tie ich zvedavé očka vedeli rýchlo spoznať, pochopiť to čo má dieťa dosiahnuť v predprimárnom vzdelávaní.

 

 

    Aby sa deti cítili tak ako v rodinnom prostredí. Okolitá príroda ponúka deťom spoznávať jej premeny počas štyroch ročných období, majú možnosť bádať, experimentovať a to formou zážitkového učenia.